dr inż. Kowol Marcin

Strona domowa

 

1   Zajęcie III miejsca w XXXI – edycji Turnieju Mistrzów Techniki na szczeblu wojewódzkim w kategorii „P” za pracę dyplomową pt.
„Zarządzanie i nadzorowanie sieciami telekomunikacyjnymi”
Autorzy: Kowol M., Zimon J.
2   Zajęcie II miejsca w konkursie SEP na „Najlepszą pracę dyplomową”. pt. 
„Analiza nieustalonego pola magnetycznego za pomocą programu Opera 2D i metody sieci reluktancyjnej”.
Autorzy: Kowol M., Młot A.
3   IEE Best Paper Award - Second Prize
Kowol M.: Obliczanie momentu elektromagnetycznego modułowego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym,
VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, OWD’2005, vol. 2, s.291-296
4   Distinguished Paper Award - funded by the Dean of Electrical Engineering Faculty at Silesian University of Technology in Gliwice
Kowol M.: Optymalizacja obwodu magnetycznego silnika TFM za pomocą algorytmu ewolucyjnego,
IX Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, OWD 2007, vol. 2, s. 233-238 .
5 Stypendium dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich, prowadzonych w Politechnice Opolskiej