dr inż. Kowol Marcin

Strona domowa

GRANTY

[1]

Łukaniszyn M., Kowol M.:

Analiza pracy przełączalnego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym do napędu lekkich pojazdów. MNiI, projekt promotorski nr 3 T10A 030 29 (Politechnika Opolska), 2005-2007 – główny wykonawca

[2]

Łukaniszyn M., Kowol M. i inni.:

Optymalizacja konstrukcji silników z magnesami trwałymi oraz przełączalnych silników reluktancyjnych pod względem parametrów statycznych i dynamicznych. MNiSW, projekt własny nr N510 011 31/0782 (Politechnika Opolska), 2006-2008 - wykonawca.