dr inż. Kowol Marcin

Strona domowa

Marcin Kowol
urodzony: 15.06.1978 w Ozimku
stan cywilny: żonaty

Edukacja
2003-2008 Studia doktoranckie i obrona pracy doktorskiej na Politechnice Opolskiej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki). Stopień doktora uzyskany 31 stycznia 2008. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: elektrotechnika. Specjalność: maszyny elektryczne.
2007-2008 Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Kurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu. Uzyskane uprawnienia do nauczania: teoretycznych przedmiotów zawodowych.
1999-2003 Studia magisterskie na Politechnice Opolskiej (wydział: Elektrotechniki i Automatyki; kierunek: Elektrotechnika; specjalność: Automatyka i Diagnostyka Układów Elektromechanicznych). Praca została nagrodzona (II miejsce) w konkursie SEP na „Najlepszą pracę dyplomową".
1994-1999                        Technikum Elektryczne im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Specjalność: telekomunikacja. Obrona pracy dyplomowej na ocenę bardzo dobrą. Zajęcie III miejsca w XXXI - edycji Turnieju Mistrzów Techniki na szczeblu wojewódzkim w kategorii „P" za pracę dyplomową pt. „Zarządzanie i nadzorowanie sieciami telekomunikacyjnymi"
Doświadczenie zawodowe
 2003- 
2008
Asystent na Politechnice Opolskiej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej).
od 2008
i nadal
Adiunkt na Politechnice Opolskiej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej).

Dodatkowe uprawnienia / kursy i umiejętności

» Znajomość języka angielskiego
» Znajomość języka niemieckiego
» Kurs języka niemieckiego przygotowującego do certyfikatu ZMP
» Certyfikat Instytutu Goethego „Zentrale Mittelstufenprüfung"
» Znajomość środowisk programowania: Delphi, C/C++, Matlab, LabVIEW
» Znajomość zagadnień z zakresu metod optymalizacji parametrów
» Znajomość programów przeznaczonych do obliczeń polowych: Opera 2D, Femm, Flux 3D.
» Świadectwo SEP
» Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych
» Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
» Prawo jazdy kat. B
» Certyfikat - NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)